Disposem de 39 places de centre de dia.

Al Centre de Dia La Vila Gran som molt conscients de fins a quin punt pot ser difícil la decisió de deixar algú estimat en mans d’altres persones i de la responsabilitat que assumim cada vegada que algú ens confia tenir cura del seu pare o mare.

Estar a l’alçada d’aquesta responsabilitat i fer-nos mereixedors de la vostra confiança i l’estima dels nostres residents és tot el que ens motiva des de l’inici i en el nostre dia a dia.

Els primers dies de l’arribada d’un nou membre al centre de dia són crucials per tal com comporten un inevitable procés d’adaptació al nou entorn.

Aquesta fase de mútua coneixença té una vessant humana a la que prestem una especial atenció ja que només amb el tracte proper i l’ observació es pot establir una base de confiança sobre la qual treballar els aspectes psicològics i emocionals.

I entenem que aquests són essencials per tal de completar un perfil general de la persona i abordar el seu acolliment d’una manera global.

Al mateix temps, l’equip interdisciplinar format per professionals de les branques de medicina, infermeria, fisioteràpia, psicologia, treball social i teràpia ocupacional du a terme de manera conjunta un reconeixement de la persona, analitzant i avaluant la informació aportada per tal de definir objectius, establir diagnòstics i gestionar tractaments.

Aquest treball es recull en el PIAI (Pla Individual d’Atenció Integrada), que es redacta durant les primeres setmanes d’estada i que guiarà les intervencions i valoracions que periòdicament es duen a terme per cada un dels nostres residents.

Aquest procés es supervisa i coordina a fi de detectar i cobrir els ajuts i cures necessàries per tal de proporcionar la millor qualitat de vida als nostres residents. Sempre fomentant al màxim possible la pròpia autonomia en les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD).

Centre de dia a banyoles

Centre de dia al pla de l´estany

Centre de dia a girona

Centro de dia a banyoles

Centro de dia al pla de l´estany

Centro de dia a girona