A La Vila Gran comptem amb 54 places de residència, amb una atenció les 24 hores del dia, amb l’objectiu de fer la residència casa seva.

Amb un equipament adequat a cadascuna de les necessitats dels nostres residents, oferint el màxim confort i benestar.

Donem cobertura social i sanitària a:

• Persones grans que no requereixen suport en les activitats de la vida diària però que no volen estar soles.
• Persones grans depenents per a realitzar les activitats de la vida diària i que no poden ser ateses a casa seva.
• Persones que necessiten una estada residencial d’un període de temps concret.