La Residència

La Vila Gran  és un nou concepte residencial que ofereix serveis socials especialitzats adreçats a persones grans amb dependència o risc social de caràcter temporal o permanent.

A  La Vila gran comptem amb 54 places de residència, amb una atenció les 24 hores del dia, amb l’objectiu de fer la residència casa seva.

Amb un equipament adequat a cadascuna de les necessitats dels nostres residents, oferint el màxim confort i benestar.

Donem cobertura social i sanitària a:

• Persones grans que no requereixen suport en les activitats de la vida diària però que no volen estar soles.

• Persones grans depenents per a realitzar les activitats de la vida diària i que no poden ser ateses a casa seva.

• Persones que necessiten una estada residencial d’un període de temps concret.

AMB L’AJUDA DE PRESTACIÓ VINCULADA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, JA POT SOL·LICITAR PLAÇA DE RESIDÈNCIA O CENTRE DE DIA

Objectius del centre :

  • Facilitar un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de la persona.

  • Promocionar una atenció centrada en la persona respectant en tot moment la seva dignitat i dirigida a millorar la seva qualitat de vida

  • Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social de la persona

  • Proporcionar suport a les famílies en a l’atenció a les persones grans dependents

Direcció

Carrer Tarragona, 30-36 17820 Banyoles (Girona)

Telèfon

972 581 570

Fax

972 581 570

Email

direccio@lavilagran.com